Fifi do të hyjë që t’i argëtojë banorët.

Poashtu, në natën Prime do të keni mundësi të kuptoni edhe shumëçka tjetër, poashtu edhe për gjendjen e Gjon Karricës.